Datoliet Skarn  2 items

Filters
Category Header Image

Liefde • Acceptatie • Overgang

Skarn is een oude Zweedse mijnbouwterm die oorspronkelijk werd gebruikt om een soort silicaatganggesteente, of afvalgesteente, te beschrijven dat wordt geassocieerd met ijzerertshoudende sulfideafzettingen die schijnbaar de kalksteen uit het paleoproterozoïcum in het Zweedse Persberg-mijndistrict vervangen. In modern gebruik is de term “skarn” uitgebreid om te verwijzen naar calciumhoudende silicaten van elke leeftijd. In Amerika wordt de term “tactite” vaak gebruikt als synoniem voor skarn. De meeste skarns ontstaan wanneer carbonaatgesteenten zoals kalksteen, dolomiet of marmer worden binnengedrongen door een magmalichaam en worden veranderd door contactmetamorfose en metasomatisme. Metasomatisme is de verandering van gesteenten door hete, chemisch actieve vloeistoffen die door de gesteenten stromen of diffunderen en herkristallisatie en samenstellingsverandering veroorzaken. De mineralen die gewoonlijk in een skarn aanwezig zijn, zijn ijzeroxiden, kalk-silicaten (wollastoniet, diopsiet, forsteriet), andradiet en grossulaar granaat, epidoot en calciet. Veel skarns bevatten ook ertsmineralen; verschillende productieve afzettingen van koper of andere onedele metalen zijn gevonden in en naast skarns. Als het magma vervolgens afkoelt, komen hete, zure, silicaatrijke vloeistoffen vrij. Sommige magma’s bevatten tot enkele procenten opgelost water op basis van gewicht, maar vanwege het soortelijk gewichtsverschil tussen water en magma is het volumepercentage opgelost water minstens twee keer het gewichtspercentage. Wanneer dit water uit het magma wordt verdreven, is het een oplosmiddel dat het vermogen heeft om warmte en chemisch actieve opgeloste stoffen in het landgesteente te transporteren.

Datoliet skarn is een calciumboorsilicaathydroxide dat voorkomt in fijnkorrelige knobbeltjes die worden gevonden in oude kopermijnstortplaatsen en is een populair mineraal onder mineralenverzamelaars, hoewel het enigszins obscuur is. Het vormt mooi gefacetteerde complexe kristallen. Datoliet skarn wordt vaak gevonden in basaltblaasjes met calciet en zeoliet. Het wordt gedolven in porseleinachtige massa’s en knobbeltjes. De knobbeltjes zijn bruin, rood, groen, roze tot gebroken wit van kleur en sommige zijn gesneden en gepolijst als siersteen. Datoliet skarn wordt meestal gekocht als een uniek exemplaar, dus geslepen en gepolijste edelstenen zijn zeldzaam. Datoliet skarn is gekleurd door ijzeroxide, koper en zilver en geeft een reeks zachte tinten van roze, perzik, rood, groen en violet op een witte ondoorzichtige porseleinachtige achtergrond, soms met toegevoegde kanten insluitsels van koper of zilver.

Spiritueel gezien is datoliet skarn een steen van liefde, acceptatie en overgang. Het helpt te begrijpen dat alle worstelingen tijdelijk zijn. Deze steen zal je helpen tijdens meditatie, bij het vinden van een ruimte waar je fysiek, spiritueel of emotioneel jezelf kunt zijn en troost en vrede kunt vinden, angst en bezorgdheid vervangend, al is het maar voor een moment, totdat het evenwicht in je leven weer is hersteld. Deze steen helpt vernauwing in het hartchakra los te laten, inclusief zwaarte van het hart, hopeloosheid en verdriet. Het kan je helpen je emotioneel verfrist en gereinigd te voelen, met een helderder doel en een hoger perspectief.